Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Jasovej na volebné obdobie 2014-2018:

Titul, meno, priezvisko: Imrich BALÁŽ
Politická strana: SMER-SD
 

Titul, meno, priezvisko: František FIGURA
Politická strana: Nezávislý kandidát
 

Titul, meno, priezvisko: Ing. Mário HUMENSKÝ
Politická strana: Nezávislý kandidát
 

Titul, meno, priezvisko: Jozef KEČKÉŠ
Politická strana: SMER-SD


Titul, meno, priezvisko: Juraj KOVÁČIK -  zástupca starostu obce
Politická strana: Nezávislý kandidát
 

Titul, meno, priezvisko: Martin SAMUHEL
Politická strana: SNS


Titul, meno, priezvisko: Mgr. Lenka UŽÁKOVÁ
Politická strana: SMER-SD
 

Zákon o obecnom zriadení - §11 Obecné zastupiteľstvo

     Podľa zákona 369/1990 Zb. §11: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
  • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvolávať verejné zhromaždenia občanov
  • uznášať sa na nariadeniach,
  • určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • voliť a odvolávať hlavného kontorlóra obce.

 

TERMÍNY
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jasovej
na kalendárny rok 2018

         Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jasovej (ďalej len OZ) na kalendárny rok 2018 sa stanovujú nasledovne:

21. zasadnutie OZ dňa 15.02.2018 o 18.00 h
22. zasadnutie OZ dňa 19.04.2018 o 19.00 h
23. zasadnutie OZ dňa 21.06.2018 o 19.00 h
24. zasadnutie OZ dňa 13.09.2018 o 18.00 h
25. zasadnutie OZ dňa 08.11.2018 o 18.00 h

              
v sále Miestneho kultúrneho strediska v Jasovej.

 


 
Z ktorého roku sa zachovala prvá písomná zmienka o obci Jasová
 
 
70%

 
 
 
16%

 
 
 
14%

 
Počet hlasujúcich: 145
Páči sa Vám web stránka obce?
 
 
74%

 
 
 
18%

 
 
 
8%

 
Počet hlasujúcich: 238

webygroup

Preskúšanie elektrickej sirény

13.07.2018 o 12.00 hod.

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.06.2018 (piatok)

Vývoz KUKA nádob

každý párny týždeň v utorok

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


3570525

Úvodná stránka