Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Jasovej na volebné obdobie 2014-2018:

 

Imrich BALÁŽ

František FIGURA

Ing. Mário HUMENSKÝ

Jozef KEČKÉŠ

Juraj KOVÁČIK -  zástupca starostu obce

Martin SAMUHEL

Mgr. Lenka UŽÁKOVÁ
 

Zákon o obecnom zriadení - §11 Obecné zastupiteľstvo

     Podľa zákona 369/1990 Zb. §11: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
 • schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona,
 • voliť a odvolávať hlavného kontorlóra obce.

 

TERMÍNY
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jasovej
na kalendárny rok 2018

         Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jasovej (ďalej len OZ) na kalendárny rok 2018 sa stanovujú nasledovne:

21. zasadnutie OZ dňa 15.02.2018 o 18.00 h
22. zasadnutie OZ dňa 19.04.2018 o 19.00 h
23. zasadnutie OZ dňa 21.06.2018 o 19.00 h
24. zasadnutie OZ dňa 09.08.2018 o 19.00 h (mimoriadne)
25. zasadnutie OZ dňa 11.10.2018 o 18.00 h

v sále Obecného úradu v Jasovej.

 


 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
62%

 
 
 
38%

 
 
0%

 

webygroup

Preskúšanie elektrickej sirény

12.10.2018 o 12.00 hod.

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 23.10.2018 (utorok)

Vývoz KUKA nádob

každý párny týždeň v utorok

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová

 • Sobota194graphic-icon
 • Nedeľa143graphic-icon
 • Pondelok165graphic-icon

3711778

Úvodná stránka