Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Hlavný kontrolór obce

Kontrolór Obce Jasová na volebné obdobie 2015-2021:
Meno a priezvisko: Katarína Némethová

Plán kontrolnej činnosti a previerok
na 2. polrok 2018

 

 1. Polročná uzávierka hospodárenia obce – kontrola plnenia rozpočtu za r. 2018. Kontrola účtovných dokladov.
 2. Kontrola pokladní organizácií v pôsobnosti obce – Obecný úrad Jasová, Základná škola s Materskou školou Jasová, ŠK SOKOL Jasová – mesačne.

 3. Kontrola hospodárenia Základnej školy s materskou školou Jasová za I. polrok 2018.

 4. Kontrola hospodárenia ŠK SOKOL Jasová za I. polrok 2018.

 5. Kontrola platenia dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatok za komunálny odpad a nájomné za KUKA nádoby za 1. polrok 2018.

 6. Kontrola prevádzkovania výherných prístrojov v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách v oblasti, ktorá sa týka obce.

 7. Štvrťročná uzávierka za III. štvrťrok 2018 – kontrola účtovných dokladov, správnosť používanie rozpočtovej klasifikácie.

 8. Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov za III. štvrťrok 2018.

 9. Kontrola zmlúv o prenájme majetku Obce Jasová a platové disciplíny nájomcov.

 10. Kontrola hospodárenia ŠK SOKOL Jasová.

 11. Kontrola hospodárenia ZŠsMŠ Jasová.

 12. Kontrola čerpania dotácií Súkromnej školskej jedálne, Jasová č. 1.

 13. Kontrola pracovných zmlúv zamestnancov obce.

 14. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
   

Plán kontrolnej činnosti a previerok
na 1. polrok 2018

I. štvrťrok

 1. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017, ročná účtovná uzávierka.
 2. Inventarizácia stavu majetku a záväzkov obce v pôsobnosti obce - kontrola zápisníc inventarizačnej komisie a vyradenie majetku v roku 2017.
 3. Zhodnotenie výsledkov z vykonaných kontrol za rok 2017.
 4. Kontrola pokladní v pôsobnosti obce - Obecný úrad Jasová, Základná škola s Materskou školu Jasová, ŠK-Sokol Jasová - mesačne.

II. štvrťrok

 1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017.
 2. Štvrťročná uzávierka za 1. štvrťrok 2018 - kontrola účtovných dokladov.
 3. Kontrola pokladní organizácií v pôsobnosti obce - Obecný úrad Jasová, Základná škola s Materskou školu Jasová, ŠK-Sokol Jasová - mesačne.
 4. Kontrola čerpania dotácií Súkromnej školskej jedálne, Jasová č. 1.
 5. Kontrola daňových priznaní - miestnych daní právnických a fyzických osôb.


Okrem pravidelných kontrol a previerok obsiahnutých v tomto pláne sa budem zúčastňovať na kontrolných akciách týkajúcich sa výstavby obce, aktivačných prác, vykonávam kontroly iniciované obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

 


 

 

 

 


 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
44%

 
 
 
39%

 
 
 
13%

 
 
 
5%

 

webygroup

Preskúšanie elektrickej sirény

14.6.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 12.07.2019 (piatok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


3938300

Úvodná stránka