Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Hlavný kontrolór obce

Kontrolór Obce Jasová na volebné obdobie 2015-2021:
Meno a priezvisko: Katarína Némethová

Plán kontrolnej činnosti a previerok
na 2. polrok 2019

 

 1. Polročná uzávierka hospodárenia obce – kontrola plnenia rozpočtu za r. 2019. Kontrola účtovných dokladov.
 2. Kontrola pokladní organizácií v pôsobnosti obce – Obecný úrad Jasová, Základná škola s Materskou školou Jasová, ŠK SOKOL Jasová – mesačne.

 3. Kontrola hospodárenia Základnej školy s materskou školou Jasová za I. polrok 2019.

 4. Kontrola platenia dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatok za komunálny odpad a nájomné za KUKA nádoby za 1. polrok 2019.

 5. Kontrola hospodárenia ŠK SOKOL Jasová za I. polrok 2019.

 6. Kontrola prevádzkovania výherných prístrojov v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách v oblasti, ktorá sa týka obce.

 7. Štvrťročná uzávierka za III. štvrťrok 2019 – kontrola účtovných dokladov, správnosť používanie rozpočtovej klasifikácie.

 8. Kontrola výberu miestnych daní a poplatkov za III. štvrťrok 2019.

 9. Kontrola zmlúv o prenájme majetku Obce Jasová a platové disciplíny nájomcov.

 10. Kontrola hospodárenia ŠK SOKOL Jasová.

 11. Kontrola hospodárenia ZŠsMŠ Jasová.

 12. Kontrola čerpania dotácií Súkromnej školskej jedálne, Jasová č. 1.

 13. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

 14. Kontrola pracovných zmlúv zamestnancov obce.

 

Plán kontrolnej činnosti a previerok
na 1. polrok 2018

I. štvrťrok

 1. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017, ročná účtovná uzávierka.
 2. Inventarizácia stavu majetku a záväzkov obce v pôsobnosti obce - kontrola zápisníc inventarizačnej komisie a vyradenie majetku v roku 2017.
 3. Zhodnotenie výsledkov z vykonaných kontrol za rok 2017.
 4. Kontrola pokladní v pôsobnosti obce - Obecný úrad Jasová, Základná škola s Materskou školu Jasová, ŠK-Sokol Jasová - mesačne.

II. štvrťrok

 1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017.
 2. Štvrťročná uzávierka za 1. štvrťrok 2018 - kontrola účtovných dokladov.
 3. Kontrola pokladní organizácií v pôsobnosti obce - Obecný úrad Jasová, Základná škola s Materskou školu Jasová, ŠK-Sokol Jasová - mesačne.
 4. Kontrola čerpania dotácií Súkromnej školskej jedálne, Jasová č. 1.
 5. Kontrola daňových priznaní - miestnych daní právnických a fyzických osôb.


Okrem pravidelných kontrol a previerok obsiahnutých v tomto pláne sa budem zúčastňovať na kontrolných akciách týkajúcich sa výstavby obce, aktivačných prác, vykonávam kontroly iniciované obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

 


 

 

 

 


 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4148698

Úvodná stránka