Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Kaplnka sv. Michala archanjela

Vytlačiť
 

Najvzácnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícka kaplnka sv. Michala archanjela, pôvodne románsky kostolík sv. Vavrinca (Sb. Laurentis Martyri) postavený na začiatku 13. stor. v severnej časti dnešnej obce a spomína sa v r. 1210. Má veľa spoločného s kostolom v Semerove, čiastočne je aj jeho kópiou, javí sa však rozdiel v oknách, ktoré viac pripomínajú neskororománske prístavby v kláštornom kostole v Diakovciach, kým semerovský kostol má viac spoločných znakov s kláštorným kostolom v Bíni.

Patrocínium sv. Vavrinca bolo typické v časoch neskororománskych či ranogotických kostolov.

Je postavený z kamenných kvádrov, ktoré sa spájali nehaseným vápnom a potom polievali vodou. Za tureckých vojen kostolík spustol, dokonca krátky čas bol v rukách kalvínov. Zachoval sa záznam v zozname fár ostrihomského arcibiskupstva z roku 1733, kde sa píše, že tunajší kostol bol postavený kedysi dávno, ale ešte stále stojí, no je potrebné ho opraviť, príprava na opravu ešte stále nie je dostatočná, obyvatelia každoročne spolu kostol vyzdobia na pamiatku ukončenia čiernej smrti (mor). Z roku 1737 poznáme tiež podobný záznam o tunajšom kostole, že bol postavený dávno, ale stále stojí, skromná oprava nie je dostatočná (záznam bol napísaný pred rokom 1735, teda pred jeho rozšírením a zrejme je to len stručný prepis predchádzajúceho záznamu). Z toho rozhodne vyplýva, že kostol bol už síce provizórne opravený a užíval sa, ale nebol v najlepšom stave. Podobne bol aj skromne zariadený. Schátralá stavba bola okolo r. 1736 (po tureckých vojnách) opravená a pred ňou pristavaná oveľa väčšia baroková loď. Bola to obdĺžniková štítová stavba, ktorej fasády členili okná s oblým zakončením v šambránach s čabrakou a nárožia boli zvýraznené lizénami. Výrazná bola korunná rímsa. Roku 1754 bola v Jasovej ostrihomským kanonikom Gregorom Molnárom prevedená kanonická vizitácia. Ale o samotnom kostole je písané len veľmi stručne, nakoľko bol len skromne zariadený. Na tehlovom murovanom oltári je obraz Najsvätejšej Trojice, je však krásne vyzdobený výšivkami. Na rovnom chóre bol osadený organ. Potom sa zápisnica zmieňuje iba o zariadení bohoslužobnými nádobami. Základina cirkevného majetku pozostáva z daru zemepánky, manželky kapitána Jozefa Naszvadyho (dominae Josephi Naszvadiensis) a Pavla Lavicsku, ale jeho patrónom boli Csúzyovci. Mimoriadne podobná kanonická vizitácia ostrihomského duchu. Po dostavbe nového kostola bolo po r. 1942 povolené rozobrať loď kostola na stavebný materiál, románske presbytérium kostola sa našťastie zachovalo. Rok 1970 bol zvyšok kostola z iniciatívy farára Osvalda Bednára opravený a upravený na dom smútku, ale zároveň bol vysvätený ako kaplnka zasvätená sv. Michalovi archanjelovi. Má podobu pozdĺžnej stavby zakončenej na východnej strane polygonálnym záverom a vežičkou nad západným priečelím. Po dostavbe novej budovy domu smútku roku 1981 sa v kaplnke konajú len príležitostné bohoslužby. Je to malá stavba s polygonálnym uzáverom, štítovým priečelím a nadstavanou vežou. Hladké fasády členia okná s oblým zakončením v šambránach. Kaplnka je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Z pôvodného zariadenia sa zachovalo barokové tabernákulum a menza oltára. Nad nimi je obraz sv. Michala archanjela od M. Chadiana, ktorý kaplnke venovala rodina Remeňovcov. Na stene sú obrazy Božského srdca Ježišovho a Panny Márie, dar rodiny Borbélyovcov. Obraz sv. Vavrinca bol r. 1885 odcudzený. Vo veži sú zavesené dva zvony, väčší je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a menší Panne Márii, oba z milodarov tunajších veriacich r. 1970 vylial K. Manoušek v Zbraslave nad Vltavou.

V roku 2016 vypracoval Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. (UKF Nitra) odborný posudok

nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním. Cieľom nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu bolo pokúsiť sa zachytiť stavebné fázy kostola v interiéri a exteriéri kaplnky pomocou georadarového  merania, a získané namerané dáta interpretovať z pohľadu prítomnosti archeologických štruktúr, stupňa zachovalosti základových murív, ich hĺbky, veľkosti a tvaru. Záver výskumu konštatoval, že sa pravdepodobne podarilo nedeštruktívnym geofyzikálnym prieskumom lokalizovať niektoré základy staršej sakrálnej stavby, ako aj jej barokovú stavbu. Výsledky, ktoré sa získali georadarovou metódou zatiaľ neboli overené, ale môžu poslúžiť ako východisko pre vykonanie architektonicko-historického a archeologického výskumu.

Kaplnka bola opravená v roku 2018 s finančnou podporou Ing. Viliama Sedlára, rodáka obce Jasová.

kaplnka.jpg   P9070002.JPG    P9070011.JPG  

V priloženom súbore nájdete Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním. 


 
 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4148828

Úvodná stránka