Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

RSS

Oznamy - Projekty v oblasti prevencie kriminality

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_7849

Oznamy - Futbal to je hra - turnaj

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_6996

Oznamy - Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5547

Oznamy - Nové voľby do orgánov samosprávy obcí

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5546

Oznamy - Podávanie kandidátnych listín pre voľby starostu obce 2016

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5544

Oznamy - Obec Jasová v kontexte druhej svetovej vojny

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_3795

Oznamy - Šachový a stolnotenisový turnaj

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2860

Oznamy - Rozpočet 2014,2015,2016

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2335

Oznamy - Výsledky komunálnych volieb

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2793

Oznamy - Rekonštrukcia centrálnej zóny obce - rok ukončenia 2011

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2765

Oznamy - Vyhlásenie kandidatúry - starosta

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2743

Oznamy - Vyhlásenie kandidatúry - poslanci

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2744

Oznamy - Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy 2014

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2729

Oznamy - Pozvánka na obecné slávnosti 580. výročia prvej písomnej zmienky

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2625

Oznamy - Projekty v oblasti podpory zamestnanosti

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1580

Oznamy - Súhrnné správy s nízkou hodnotou

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1611

Oznamy - Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2162

Oznamy - Športovo-zábavné popoludnie

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1620

Oznamy - Tabuľka - rozpis zápasov žiaci

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1622

Oznamy - Tabuľka výsledkov - žiaci

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1866

Oznamy - Tabuľka - rozpis zápasov dospelí

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1624

Oznamy - Tabuľka výsledkov - dospelí

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1867

Oznamy - Oznámenie o začatí konania - výrub stromov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1712

Oznamy - Rozhodnutie - súhlas na výrub stromov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_1735

Oznamy - Záverečný účet za rok 2011

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2018

Oznamy - Záverečný účet za rok 2012

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2019

Oznamy - Záverečný účet za rok 2013

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2715

Oznamy - Záverečný účet za rok 2014

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_3301

Oznamy - Záverečný účet za rok 2015

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_4908

Oznamy - Záverečný účet za rok 2016

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_6925

Oznamy - Záverečný účet za rok 2017

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9057

Oznamy - Záverečný účet za rok 2018

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_11419

Oznamy - Výročná správa za rok 2011

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2057

Oznamy - Výročná správa za rok 2012

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2058

Oznamy - Výročná správa za rok 2013

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2835

Oznamy - Výročná správa za rok 2014

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_3702

Oznamy - Výročná správa za rok 2015

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5549

Oznamy - Výročná správa za rok 2016

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_6926

Oznamy - Výročná správa za rok 2017

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9656

Oznamy - Prednesená spomienka na 250-te výročie zemetrasenia v Komárne

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2127

Oznamy - Správy k plneniu a úpravám rozpočtu - rok 2013

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2139

Oznamy - Správy k plneniu a úpravám rozpočtu - rok 2014

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2724

Oznamy - Rozpočet 2015,2016,2017

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2334

Oznamy - Rozpočet 2013,2014,2015

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_2834

Oznamy - Výsledky volieb do NR SR

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_3901

Oznamy - Tabuľka výsledkov - jeseň 2015 - žiaci

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_3989

Oznamy - Tabuľka výsledkov - jeseň 2015 - dospelí

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_3990

Oznamy - Vyhlásenie kandidatúry

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5603

Oznamy - Súhrnná správa o zadaní zákaziek

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5821

Oznamy - Ambulancia pre deti a dorast - ordinačné hodiny

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_8876

Oznamy - Ambulancia pre dospelých - ordinačné hodiny

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_8877

Oznamy - Informačná povinnosť prevádzkovateľa

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_8924

Oznamy - Zásady pri spracúvaní osobných údajov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_8925

Oznamy - Tabuľka výsledkov - žiaci 2017/2018

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_8927

Oznamy - Vymenovanie novej riaditeľky základnej školy

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9040

Oznamy - Právne základy spracúvania osobných údajov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9060

Oznamy - Informácia pre voliča

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9239

Oznamy - Vymenovanie zapisovateľa

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9424

Oznamy - Oznámenie o určení poslancov a obvodov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9478

Oznamy - tabuľka výsledkov dospelí 2017/2018

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9800

Oznamy - Zoznam zaregistrovaných kandidátov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9856

Oznamy - Program odpadového hospodárstva obce Jasová na roky 2016 - 2020

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9903

Oznamy - Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9990

Oznamy - Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9991

Oznamy - Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_9993

Oznamy - Volby prezidenta 2019 - výsledky

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_10252

Oznamy - Určenie odmeny - zástupca starostu obce

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_10468

Oznamy - Voľby do Európskeho parlamentu - výsledky

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_10562

Oznamy - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016-2022

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_10948

Oznamy - Súhrnné správy §10 ods. 10

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_10977

Oznamy - Kritériá Obce Jasová k vydaniu písomného vyjadrenia poskytovateľovi sociálnej služby

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_11192

Oznamy - MUDr. Vojteková, ambulancia pre deti a dorast - zmena ordinačných hodín

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_11258

Oznamy - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_11396

Oznamy - Tabuľka výsledkov dospelí 2018/2019

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_11591

Oznamy - Tabuľka výsledkov žiaci 2018/2019

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_11592

Oznamy - Tabuľka výsledkov - dorast

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_7001

Oznamy - Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Jasová

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_7536

Oznamy - Sčítanie obyvateľov r. 2011

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_7057

Oznamy - Výsledky nových komunálnych volieb

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5908

Oznamy - Letné kultúrne aktivity detí

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=1_atom_5291

Zmluvy, objednávky, faktúry

http://www.jasovaobec.sk/get_rss.php?id=12_atom
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
44%

 
 
 
35%

 
 
 
16%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4165204

Úvodná stránka