Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Jasovej na volebné obdobie 2018-2022:

 

Imrich BALÁŽ

František FIGURA

Mgr. Jarmila HESTEROVÁ

Jozef HIPP

Juraj KOVÁČIK

Ing. Roman REMEŇ - zástupca starostu

Mgr. Lenka UŽÁKOVÁ
 

Zákon o obecnom zriadení - §11 Obecné zastupiteľstvo

     Podľa zákona 369/1990 Zb. §11: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
  • schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
  • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvolávať verejné zhromaždenia občanov
  • uznášať sa na nariadeniach,
  • určiť plat starostu obce podľa osobitného zákona,
  • voliť a odvolávať hlavného kontorlóra obce.

 

TERMÍNY
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jasovej
na kalendárny rok 2019

         Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jasovej (ďalej len OZ) na kalendárny rok 2019 sa stanovujú nasledovne:

3. zasadnutie OZ dňa 14.02.2019 o 18.00 h
4. zasadnutie OZ dňa 10.04.2019 o 19.00 h
5. zasadnutie OZ dňa 27.06.2019 o 19.00 h
6. zasadnutie OZ dňa 05.09.2019 o 18.00 h
7. zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 o 18.00 h
8. zasadnutie OZ dňa 12.12.2019 o 18.00 h.

v sále Obecného úradu v Jasovej.

 


 

Určenie odmeny - zástupca starostu obceVytlačiť
 

Obec Jasová, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Jasová - Ing. Romana Remeňa, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. 
Odmena zástupcu starostu sa od 1.2.2019 určuje na sumu 170,00 EUR mesačne pri odpracovaní minimálne 24 hodín za mesiac. Pri odpracovaní menej ako 24 hodín za mesiac bude odmena krátená pomerne k odpracovaným hodinám. Pri odpracovaní viac ako 24 hodín za mesiac zostáva odmena nezmenená a bude vyplatená vo výške 170,00 EUR.


 
 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4149501

Úvodná stránka