Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Projekty Obce Jasová

Realizované projekty

Úspešne zrealizovné projektyVytlačiť
 

          Zo štátnych dotácií, fondov EÚ, predvstupových fondov a vlastných zdrojov sa v obci Jasová od roku 2000 podarilo uskutočniť niekoľko úspešných projektov, ktoré dopomohli ku skrášleniu a zveľadeniu našej obce. Názov projektu, rok realizácie ako aj zdroj financovania Vám priblíži priložená tabuľka:


 
 

Rekonštrukcia centrálnej zóny obce - rok ukončenia 2011

Vytlačiť
 

Názov operačného  programu: Regionálny operačný program
spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja
Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie   4.1 Regenerácia sídiel
Začiatok realizácie aktivít projektu:    07/2008
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 06/2011

Plánovaný finančný rámec realizácie projektu:
Oprávnené výdavky                                                                                                        642 263,60 EUR
Nenávratný finančný príspevok z ROP                                                                       610 150,42 EUR
Maximálne výška investičných výdavkov                                                                    650 335,54 EUR

Skutočný stav po realizácii projektu:
Celkové schválené oprávnené výdavky na realizáciu projektu                              639 331,09 EUR
Celkový Nenávratný finančný príspevok                                                                     607 364,55 EUR
          z toho:
          Európsky fond regionálneho rozvoja 85 % z oprávnených výdavkov          543 431,43 EUR
          zo ŠR SR 10 % z oprávnených výdavkov                                                            63 933,12 EUR
          min. 5 % vlastné zdroje obce - zostatok                                                             31 966,54 EUR
Ďalšie vlastné náklady obce na projekt nezahrnuté do oprávnených výdavkov      8 636,43 EUR
Spolu celkové náklady obce                                                                                           40 602,97 EUR

Celkové všetky náklady na projekt (bežné+kapitálové, vlastné+príspevok)                  647 967,52 EUR

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti, skvalitnenie estetického vzhľadu a vizuálnej orientácie CZO Jasová prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.

Zabezpečenie väčšieho verejného komfortu, bezpečnosti a zníženie deštrukcie vidieckej infraštruktúry prostredníctvom modernizácie chodníkov, ciest a verejných priestranstiev.

Objekty projektu:
SO 01  Rekonštrukcia chodníkov k rodinným domom
SO 02  Rekonštrukcia miestnych komunikácií - časť
SO 03  Spevnená plocha zo zámkovej dlažby
SO 04  Autobusová zastávka
SO 05  Výtokový stojan s prístreškom
SO 06  Spevnená plocha z polovegetačných panelov
SO 07  Sadové úpravy
SO 08  Chodníky v parku
SO 09  Rekonštrukcia mostov cez potok
SO 10  Rekonštrukcia fontány
SO 11  Vodovodná prípojka k fontáne
SO 12  Odstránenie jestvujúceho oplotenia
SO 13  Rekonštrukcia koryta potoka
SO 14  Verejné osvetlenie
SO 15  Spevnená oddychová plocha zo zámkovej dlažby


 
 

Fotodokumentácia

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Prestavba a nadstavba materskej školy na materskú školu a základnú školu - ročníky 1 až 4 - rok ukončenia 2010

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Rekonštrukcia budovy kultúrneho významu - rok ukončenia 2005

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Nájomné byty - roky 2004-2007

Bytový dom s.č. 775

Bytový dom s.č. 775

Bytový dom s.č. 775

Bytový dom s.č. 775

Bytový dom s.č. 775

Bytový dom s.č. 775


 
 
Bytový dom s.č. 775

Bytový dom s.č. 775

Bytový dom s.č. 789

Bytový dom s.č. 789

Bytové domy s.č. 775 a 789

Bytové domy s.č. 775 a 789


 
 
Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304


 
 
Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304

Bytový dom s.č. 304


 

Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Jasová - rok ukončenia 2004

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
45%

 
 
 
35%

 
 
 
15%

 
 
 
5%

 

webygroup

Vývoz BIO odpadu

každý nepárny utorok

Preskúšanie elektrickej sirény

11.10.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 22.10.2019 (utorok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


4148754

Úvodná stránka