Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Jasová - okres Nové Zámky

Zásady pri spracúvaní osbných údajov

Vytlačiť
 

Obec Jasová, ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní osobných údajov dodržiava tieto základné zásady:

1. Vymedzuje účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov. Účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmuvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2. Určuje podmienky spracúvania osobných údajov.

3. Získava osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel. Je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti.

4. Zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

5. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedná účelu, na ktorý boli zhromaždené. Je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely.

6. Spracúvava len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť. Nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zretene označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

7. Zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožnujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

8. Zlikvidováva tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Po skončení účelu spracúvania osobné údaje ďalej spracúvava len v nevyhnutnom rozsahu a na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s povodným účelom spracúvania a zároveň je povinná označiť ich, anonymizovať ich, ak tým dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať  ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

9. Spracúvava osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.


 
 
Ako často navštevujete našu www stránku
 
 
44%

 
 
 
39%

 
 
 
12%

 
 
 
5%

 

webygroup

Preskúšanie elektrickej sirény

12.4.2019 o 12.00 hod.

Vývoz KUKA nádob

každý párny utorok

Zber separovaného odpadu

najbližší zber - 25.04.2019 (štvrtok)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Jasová


3906257

Úvodná stránka